Аутопутеви

Идејни и Главни пројекат аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)

На нивоу Републике Србије овај аутопут има вишеструко значајну улогу, јер повезује централне деловеСрбије правцем исток – запад. Управо на темељима повезивања великих градова ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-75, деоница: Горње поље - Царичина Долина

Предмет урађеног Главног пројекта, је деоница Горње Поље - Царичина Долина, аутопута Е -75, од Лесковца (Грабовница) до границе са БЈР Македонијом. Пројектом је предвиђен ...

детаљније

Генерални и идејни пројекат аутопута Е-763, деоница: Београд – Обреновац, трасом по левој обали реке Саве

Пројектом је предвиђен аутопут Сурчин-Обреновац дужине Л=17,6км за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и градска магистрална саобраћајница ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-763, Сектор II Љиг - Пожега, деоница3: Таково - Прељина

Пројектован је аутопут дужине Л=17 km са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке разделним појасом од 4m. Од почетка деонице па до проласка кроз Брђанску клисуру траса је ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Чифлик - Станичење

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 12.07км. Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Црвена река - Чифлик

Дужина ове деонице аутопута Е-80 износи 2.37км. Пројектом је предвиђен аутопут за брзину V=120км/ч са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке и разделним појасом ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-763, деоница: Уб - Лајковац

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=12,5км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=130kм/ч. Пројектована је једна денивелисана раскрсница ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница: Суково - Димитровград

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-75, Ниш - Граница Македоније, деоница: Доњи Нерадовац - Српска Кућа

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч ...

детаљније

Измена Идејног пројекта аутопута Е-75 на деоници од Српске Куће до Левосоја

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=8,1км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч ...

детаљније