Сигнално-сигурносна постројења

Главни пројекат замене постојећих система за контролу заузетости колосечних, скретничких и међустаничних одсека на пругама ПД „ТЕНТ“ Обреновац

Пројекат је основа за реконструкцију осигурања три међустанична растојања (Обреновац-Стублине, Бргуле-Вреоци и Бргуле-Тамнава) ...

детаљније

Главни и монтажни пројекти реконструкције сигнално-сигурносних постројења на делу железничког чвора Београд од Батајнице до Новог Београда

Основна сврха израде пројекта је извођење реконструкција осигурања у четири станице (Нови Београд, Земун, Земунско Поље и Батајница) ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције и подизања нивоа осигурања на путном прелазу у км. 4+531 пруге ТЕ „Колубара“ Велики Црљени – „Сушара“ Вреоци, ширине колосека 900 mm

Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције и подизања нивоа осигурања на путном прелазу у км. 155+987 пруге Београд-Ниш-Прешево-државна граница, у Параћину

Пројекат је на основу технологије одвијања саобраћаја на прузи и међусобног положаја пруге и пута на месту укрштања предвидео замену постојећег уређаја за ручно обезбеђење ...

детаљније

Студија замене струјних шинских кола са бројачима осовина на пругама ЈП „Железнице Србије“

У студији је обрађена замена струјних шинских кола бројачима осовина са техничком и економском анализом на пругама ЈП „Железнице Србије ...

детаљније