Железничке зграде и станице

Главни пројекти нових железничких стајалишта "Камендин" и "Алтина" и реконструкција железничке станице Земун, за потребе саобраћаја возова из система "БГ Воз-а"

Пројектом је предвиђен развој железничког превоза путника на територији града Београда и његовог интегрисања у систем јавног превоза Града ...

детаљније

Главни пројекат санације станичне зграде и Главни пројекат уређења простора око комплекса железничке станице Нова Пазова

У оквиру комплекса станице Нова Пазова предвиђено је уређење станичног простора и партера. Оријентација комплекса станице Нова Пазова, са колосечним постројењима по пружном ...

детаљније

Идејно решење и главни пројекат реконструкције станичне зграде у железничкој станици Краљево

Станична зграда лоцирана је у комплексу Железничке станице Краљево, и заштићена је као споменик културе ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције, санације и адаптације постојећег објекта станичне зграде железничке станице у Димитровграду

Станична зграда у Димитровграду је изграђена 1905. године по пројекту непознатог бечког архитекте у неокласичном стилу и представља један од најмонументалнијих грађевина ове ...

детаљније