Заштићена културна и природна добра

Главни пројекат за реконструкцију, санацију и адаптацију зграде легата Петра Лубарде

Зграда је изграђена у комплексу заштићене зоне Дедиње. Комисија Секретаријата за културу направила је нови програм за функционисање Легата. Основни задатак у пројекту је ...

детаљније

Пројекат постојећег стања зграде старе Војне Академије у улици Ресавска бр.40 у Београду

Пројектом о постојећем стању зграде евидентирано је постојеће стање објекта и тиме омогућено да се изврши квалитетна припрема за израду даљих фаза пројектовања у складу ...

детаљније

Пројекат постојећег стања зграде Народног Музеја у Београду

Зграда НАРОДНОГ МУЗЕЈА саграђена је 1903.године на севернозападној страни Трга Републике, а ограничена улицама Васином, Чика Љубином и улицом Лазе Пачуа. Испред главног ...

детаљније

Израда планске и техничке документације Генералних, Идејних и Главних пројеката за објекте у оквиру Железничко-туристичког комплекса "Шарганска осмица" у Мокрој Гори

Пројекти обухватају изградњу, реконструкцију и ревитализацију туристичко- комерцијалних и железничких објеката у оквиру Железничких станица Мокра Гора, Јатаре и Шарган Витаси ...

детаљније