Стамбени објекти

Главни пројекат за изградњу објеката социјалног становања у оквиру комплекса на кат.парц.бр. 3672/3 КО Овча

Предвиђена локација, површине 7.47 ha, са северне стране дефинисана је путем Борча-Овча. Овај комплекс представља јединствену целину у оквиру парцеле која је тренутно неизграђена ...

детаљније

Главни пројекат стамбено-пословног комплекса "Степа Степановић" у Београду

Локација је на 6 км југоисточно од центра Београда, на површини од око 42 ha, комплекса бивше касарне "Степа Степановић" на Вождовцу. Ова просторна целина, позната и као касарна ...

детаљније

Идејни и главни пројекати Универзитетског насеља у делу блока 32 , Нови Београд

Идејни и главни пројекати су предвиђали израду архитектонско-грађевинских, хидротехничких, електротехничких, термотехничких пројеката, као и извођачких детаља ,израду комерцијалних ...

детаљније

Идејно решење, идејни и главни пројекат стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4 са двонаменским склоништем у ул.Мајаковског на локацији Дуваниште у Нишу

Пројекат је предвидео изградњу стамбеног објекта - ламеле Л3 и Л4, које се налази у блоку вишеспратних стамбених објеката са подземном гаражом, свом потребном техничком ...

детаљније

Главни пројекат стамбене зграде у Лајковцу

Крајем деветнаестог века, изградњом железничке пруге кроз Лајковац појавила се потреба за насељавање тада великог броја железничких радника ...

детаљније