Предшколске и образовне установе

Главни пројекат Oсновне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси, Нови Београд пројектовао је Саобраћајни институт ЦИП

Главни пројекат је предвидео изградњу Основне школе у III Месној заједници на Бежанијској коси у Београду, на парцели површине ~1,7 ha ...

детаљније

Главни архитектонско-грађевински пројекат за изградњу Комбиноване дечије установе у Калуђерици

Објекат је спратности По+НПР+ВПР+1 и састоји се из два тракта који су међусобно повезани централним везним делом. Објекат је намењен за смештај 275 деце. Поред смештајног ...

детаљније

Главни пројекат комбиноване дечје установе Миријево 2

Основ за просторни - пројектни концепт вртића били су добра осветљеност и пространост соба за боравак деце. Геометрија парцеле и терен на падини су условили диспозицију и ...

детаљније

Главни пројекат надградње, реконструкције и адаптације Комбиноване дечје установе "Лептирић"

Постојећи објекат, спратности Су+Пр, налази се у Раљи општина Сопот у ул. Вука Караџића бр. 4. Објекат површине око 840м2 је изграђен 1972. године са предвиђеним капацитетом ...

детаљније

Главни пројекат комбиноване дечје установе у улици Томаса Едисона број 1 у Сремчици – II фаза изградње

Пројекат је предвидео објекат који са објектом I фазе изградње формира, са уличне стране раван „ фронт “, а са дворишне стране заклоњени простор за игру деце. Главни улаз ...

детаљније

Идејни и главни пројекат реконструкције и доградње О.Ш. Бора Лазић у Влашкој

Предмет пројекта је реконструкција постојећег објекта школе, доградња санитарног чвора и фискултурне сале и партерно уређење дворишта. Укупна површина објекта је 2030 м2 ...

детаљније

Главни пројекат санације, адаптације и доградње објекта фискултурне сале Основне школе "Бранко Радичевић"у Штављу

Предмет обраде овог Главног пројекта је постојећи објекат који се састоји из две функционално раздвојене, али конструктивно повезане целине, и то, из стамбеног дела бившег ...

детаљније