Објекти здравства

Идејно решење, идејни и главни пројекат за изградњу огранка дома здравља "Миливоје Стојковић" Гроцка у Калуђерици

У пројекту су обрађени функционални захтеви у складу са Медицинским програмом, који подразумевају диференцираност објекта у хоризонталном и вертикалном смислу, уз аспекте ...

детаљније

Идејно решење, главни пројекат за адаптацију и санацију XIII етаже објекта ВМА - Београд

Предмет пројекта је адаптација и санација XIII етаже објекта ВМА. Пројектом је предвиђена делимична промена намене постојећег простора, корисне површине око 4800м2. Новопројектовани ...

детаљније