štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејно решење и главни пројекат доградње и реконструкције Малог позоришта „Душко Радовић“

Година реализације: 2010 , Локација: Абердаревa бр.1 , Београд

Проширењем репертоара позоришта, мала сала, у простору фоајеа, се наметнула као јасно дефинисан простор двојне намене - сцена односно фоаје у време одигравања представе у великој сали. 

Та чињеница указала је на потребу да главни пројекат дефинише улазни хол и фоаје увећавајући улазну партију са билетарницом под надстрешницу, не излазећи из њеног габарита. На тај начин је створена могућност да се простор мале сале ослободи пратећих садржаја. Пратећи композицију објекта и продужавајући његову силуету ка улазу, изнад надстешнице је формиран максимално транспарентан простор кафе-галерије у који се стиже отвореним степеништем из простора фоајеа. 

Пројекат предвиђа да се у гледалиште „велике сале" улази кроз двокрилна врата на месту постојећих, на „углу" дворане. С обзиром на смањење капацитета гледалишта, због задовољења услова противпожарне заштите, и увећање волумена дворане, уведене су галерије за гледаоце капацитета око 30 места. Над гледалиштем је предвиђен нови спуштени плафон, у складу са прорачуном акустике и у складу са техничким захтевима-расвета, расветни мост и галерије. Нови, други излаз из гледалишта формиран је ка Руској цркви, у форми транспарентног ветробрана.

У оквиру постојећег габарита извршена је прерасподела постојећих садржаја из технолошких и инфраструктурних разлога, и реконструкција термотехничких, хидротехничких и електро инсталација. 

Остварен је значајан напредак у домену сценске технологије. Површина постојећег објекта износи 2028.24м², а саме доградње 242.74м².

1
 

Повратак