Објекти јавне намене

Главни пројекат адаптације мале сцене "Раша Плаовић" у Народном позоришту у Београду

Основни циљ адаптације Мале сцене „Раша Плаовић“ био је организација у класичном смислу са одвојеним партером и сценским простором и постојећим галеријама, две бочне и једна ...

детаљније

Идејно решење хотелског комплекса на Дивчибарама

Локација будућег комплекса је Oпштина Косијерић, на површини око 4hа ...

детаљније

Главни пројекат и реализација објекта торња на Авали, партерног уређења и објекта испод приступног платоа

Смештен у окружењу заштићеног природног добра најсеверније шумадијске планине, на коти 439 м, телекомуникациони и туристички објекат АВАЛСКОГ ТОРЊА годинама је представљао ...

детаљније

Идејно решење и главни пројекат доградње и реконструкције Малог позоришта „Душко Радовић“

Проширењем репертоара позоришта, мала сала, у простору фоајеа, се наметнула као јасно дефинисан простор двојне намене – сцена односно фоаје у време одигравања представе у ...

детаљније

Идејни пројекат Комплекса пијаце Ђерам

Постојећа пијаца Смедеревски Ђерам са налази у стамбеном ткиву на територији општине Звездара, између Булевара краља Александра и улица Пећске, Ђаковачке и Живка Карабиберовића ...

детаљније

Идејно решење дела пијаце Земун - Омладинског трга

Подручје пијаце на Омладинском тргу се налази у зони општег центра Земуна где су концентрисане друштвене и комуналне услуге вишенаменског карактера. Идејно решење предвиђа ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције и доградње пијаце "Зелени венац"

Главни пројекат је предвидео реконструкцију постојећих објеката и доградњу пијаце "Зелени венац" Београд, тако да се очува препознатљив изглед најстарије пијаце у Београду ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције, санације, адаптације, надградње и ентеријера хотела "Железничар" у Врњачкој Бањи

Пројекат предвиђа функционалну, композициону и обликовну целину чине постојећи објекат, Вила "Агнеза" и нови, укупне површине око 5.400м². Предвиђено је да хотел „Железничар“ ...

детаљније

Идејно архитектонско решење зграде ”Видиковац” на Косанчићевом венцу бр.27

Идејно архитектонско решење урађено је у складу са дефинисаним елементима пројектовања из постојеће планске документације. Објекат би био намењен трајном чувању и излагању ...

детаљније