Ентеријери

Главни пројекат ентеријера зграде Министарства за спољне послове Републике Србије

Вертикала "Д1" зграде Министарства спољних послова санирана је после НАТО бомбардовања у периоду 2002-2003.године. Главним пројектом ентеријера обухваћена је површина од ...

детаљније

Израда идејног и главног архитектонско-грађевинског пројекта са главним пројектом ентеријера за адаптацију Велике сале Скупштине АПВ у Новом Саду

Објекат Скупштине Војводине осим елемената оригиналног ентеријера има и елементе ентеријера из каснијег периода који је услед перманентне употребе од скоро 50 год. потпуно ...

детаљније

Идејно решење, главни пројекат адаптације и санације биоскопа Југославије за потребе малог позоришта "Душко Радовић" - Београд

Предмет пројекта је адаптација и санација постојећих капацитета биоскопа за потребе позоришта "Душко Радовић". Укупна нето површине је 1925.80м2 и укупне бруто површина је ...

детаљније

Главни пројекат ентеријера саобраћајног института ЦИП

У циљу побољшања услова рада у Саобраћајном институту ЦИП, приступило се изради пројекта ентеријера. Пројектом су предвиђени савремени материјали који се уграђују сувим поступком ...

детаљније