Стручни надзор

Саобраћајни институт ЦИП обавља послове пружања и следећих услуга:

  • Стручни надзор током грађења објеката, односно извођења радова на реконструкцији, санацији или адаптацији објеката,
  • Консултантске услуге за управљање пројектима изградње према условима уговора по интернационалном стандаду - FIDIC процедура,
  • Инжењеринг - консалтинг услуге за техничко и финансијско управљање реализацијом пројеката изградње,
  • Израда тендерске документације,
  • Технички преглед објеката и остале инжењерске активности.

Руковођење реализацијом пројекта за изградњу тунела на прузи Ваљево - Лозница са пратећом инфраструктуром

Руковођење реализацијом пројекта за изградњу тунела на прузи Ваљево - Лозница са пратећом инфраструктуром ...

детаљније

Стручни надзор на изградњи железничке станице "Београд Центар" на Прокопу и осталих објеката у оквиру реализације пројекта Београдског железничког чвора

Стручни надзор на изградњи железничке станице "Београд Центар" на Прокопу и осталих објеката у оквиру реализације пројекта Београдског железничког чвора ...

детаљније

Пројектантски надзор током извођења радова на ремонту пруге Београд-Бар на деоницама од железничке станице Ресник до железничке станице Ваљево (пројекат финансиран кредитима Европске Инвестиционе Банке)

Пројектантски надзор током извођења радова на ремонту пруге Београд-Бар на деоницама од железничке станице Ресник до железничке станице Ваљево (пројекат финансиран кредитима ...

детаљније

Стручни надзор на извођењу радова електрификације пруге Краљево - Заблаће,

Стручни надзор на извођењу радова електрификације пруге Краљево - Заблаће ...

детаљније

Стручни надзор на пословима обнове земље после НАТО бомбардовања (порушени и оштећени објекти железничке и путне инфраструктуре)

Стручни надзор на пословима обнове земље после НАТО бомбардовања (порушени и оштећени објекти железничке и путне инфраструктуре) ...

детаљније

Стручни и пројектантски надзор на радовима реконструкције 19 мостова и 6 тунела на прузи Ниш - Димитровград финансираних кредитима EIB-а,

Стручни и пројектантски надзор на радовима реконструкције 19 мостова и 6 тунела на прузи Ниш - Димитровград финансираних кредитима EIB-а ...

детаљније

Стручни надзор на санацији железничко-друмског моста МД - 88 преко реке Дунав у Новом Саду

Стручни надзор на санацији железничко-друмског моста МД - 88 преко реке Дунав у Новом Саду ...

детаљније

Стручни надзор на измештању железничке пруге и инфраструктурних објеката у зони пруге у оквиру реконструкције улице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге на Новом Београду

Стручни надзор на измештању железничке пруге и инфраструктурних објеката у зони пруге у оквиру реконструкције улице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге на Новом Београду ...

детаљније

Стручни и пројектантски надзор на санацији друмско-железничког "Панчевачког" моста преко Дунава - I фаза

Радови на железничким инундацијама на левој обали Дунава обухватали су уграђивање додатних елемената за ојачање конструкција инундација као и потпуно обнаваљање анти-корозионе ...

детаљније

Стручни надзор на изградњи моста преко Саве код термоелектране "Никола Тесла" у Обреновцу за превођење топлодалековода и регионалног пута

Стручни надзор на изградњи моста преко Саве код термоелектране "Никола Тесла" у Обреновцу за превођење топлодалековода и регионалног пута ...

детаљније

Latest news

Све вести