štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

План детаљне регулације, реконструкције и модернизације железничке пруге Београд - Ниш, деоница Гиље - Ћуприја - Параћин

Година реализације: 2006 - 2007

У оквиру приоритетних развојних пројеката, ЈП "Железнице Србије" планира да изврши реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд - Ниш.

1
 Првом фазом овог пројекта обухваћена је реконструкција и модернизација постојеће пруге на деоници Гиље - Ћуприја - Параћин, као функционално просторне целине. Планска решења реконструкције и модернизације подразумевају изградњу двоколосечног железничког моста преко Велике Мораве, што условљава измену трасе пруге од стајалишта Гиље до места Змич, са реконструкцијом станичног платоа и колосека станице Ћуприја, (уз задржавање свих функција у станици Ћуприја) и формирање новог стајалишта Гиље.

Планском документацијом, односно реконструкцијом је обухваћена и садашња двоколосечна пруга од Ћуприје до Параћина односно формирање нове једноколосечне везе "Распутница-Ћуприја-Параћин", (напуштања једног колосека, прелазак са левог на десни колосек), и изградње новог колосека (на месту уклапање постојеће и планиране трасе пруге) који заузима паралелни положај са постојећом трасом до уласка у станицу Параћин.

2
 Укупна дужина реконструисане двоколосечне пруге је 10,18 км, а једноколосечне пруге је 6,8 км.

Планиране активности реконструкције и модернизације унапредиће технологију рада укупних железничких постројења на датом простору, што ће резултирати смањењем укупних трошкова, као и унапређењем стања животне средине у коридору пруге.

 

Повратак