Испитивање конструкција

Испитивање нових армиранобетонских друмског надвожњака на аутопута Е-75 деонице Нови Сад – Београд

Испитивани су надвожњаци у оквиру "петље Ковиљ" км 130+003,74, "петље Бешка" на км 142+900,55 и "петље Инђија" на км 151+978,30 ...

детаљније

Испитивање конструкција новоизграђених вијадуката "А", "Ц" и "Д" десне саобраћајне траке у склопу петље "Батајница" деонице Батајница - Добановци на аутопуту Е-75

Конструкције десне траке вијадуката на петљи "Батајница" простиру се од стационаже km 187+012.36 до стационаже km 188+406.53 аутопута Е-75 деонице Батајница - Добановци ...

детаљније

Испитивање конструкције новоизграђеног друмског моста преко реке Пчиње у месту Трговиште

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат по коме је изграђен овај мост ...

детаљније

Испитивањe новог армиранобетонског претходно напрегнутог друмског моста преко реке Лим у месту Бродарево под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења

Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат и испитивање моста који повезује реку Лим и Бродарево, односно магистрални пут на десној обали са железничком станицом ...

детаљније

Испитивањe друмског моста преко реке Јужне Мораве на локалном путу Батушинац-Белотинац у селу Батушинац, општина Мерошина

Мост је армиранобетонски преднапрегнути континуални носач са распонима: 24,50+3х25,0+24,50 = 124,0м ...

детаљније

Испитивање армиранобетонских друмских мостова леве траке аутопута Е-75 Хоргош-Нови Сад, деоница од km 1+125 до km 28+000

Испитивано је седам мостова у трупу аутопута. Мостови су система простих греда у фази монтаже,који се потом монолитизују - континуирају армиранобетонском коловозном плочом ...

детаљније

Испитивање новог друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче

Главна челична конструкција друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче пројектована је и изведена као континуални носач распона 125,0+150,0+125,0m сандучастог попречног ...

детаљније

Latest news

Све вести