Pošalji prijatelju

Геотехничка истраживања и испитивања и израда геотехничке документације

Саобраћајни институт ЦИП поседује неопходну опрему и стручни кадар да за све пројекте (генералне, идејне и главне пројекте) у оквиру претходних радова, врши инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања (пројектовање аутоутева, путева, железничких и трамвајских пруга, мостова, тунела, стамбених, пословних и осталих објеката и сл.).

Посебно истичемо да су све појаве нестабилности на свим железничким пругама истраживали стручњаци Саобраћајног института ЦИП. Истичемо више десетина клизишта на прузи Београд-Бар (најзначајнија и најобимнија су била истраживања на железничкој станици Пријепоље, затим клизиште "Друглићи" на делу пруге између Прибоја и Пријепоља, више клизишта на истој прузи на деоницама око Ужица и друга. 

Треба истаћи и геотехничка истраживања у циљу санација разноврсних појава нестабилности у терена. У последњих десетак година истраживања у том циљу су била нарочито активна у периоду 2006. године када је у Србији, после обимних падавина, дошло до активирања многобројних клизишта. Изведена су геотехничка истраживања на више од двадесетак локација захваћених овим појавама. Најпознатија су: село Богдање код Трстеника. Нови Пазар, Љиг, више локација у селима у околини Краљева и Крушевца, клизиште код Мајданпека итд.).

Истичемо да је у задњих неколико година ЦИП изводио геотехничка истраживања за више значајних и капиталних објеката(од којих је већина у међувремену изграђена или је градња у току) као што су Авалски торањ, Мост "Земун - Борча" са "Северном тангентом" , зграду Амбасаде САД у Београду, насеља "Степа Степановић", "Др Ивана Рибара" и "Овча", основне школе на Бежанијској коси и Вишњичкој бањи, пристаниште у Костолцу, нови блок Б3 на локацији Костолца Б, Гасовод "Јужни ток" деонице 6 и 7 и многе друге.

 

Повратак