Pošalji prijatelju

Геодетски радови

Завод за геодезију послује у оквиру Саобраћајног института ЦИП д.о.о. и својом делатношћу покрива потребе свих осталих организационих јединица-Завода и Група.

Завод за геодезију врши послове из области геодезије, који су од интереса за сваку од организационих јединица, јер у оквиру сваке организационе јединице постоје потребе за подацима који се добијају применом геодетских метода мерења, различитог типа, нивоа тачности и детаљности. Геодетски подаци представљају основу за израду различитих пројеката. Такође у Заводу за геодезију се израђују и Елаборати и Пројекти који су саставни део целокупних пројеката које ради Саобраћајни институт ЦИП.

Завод за геодезију бави се пословима из области геодезије и то: инжењерска геодезија, геодетски радови везани за катастар непокретности као и други послови специфичне намене. Такође у оквиру Завода за геодезију израђује се и одговарајућа Пројектна документација из области геодезије.

У Заводу за геодезију oбављају се следећи послови:

- геодетско снимање терена и објеката (пруге, путеви, мостови, тунели, зграде, топографија терена),
- израда геодетских подлога (топографски планови, катастарско-топографски планови, дигитални модели терена),
- израда Елабората геодетских радова,
- пројектовање и израда геодетских мрежа (оперативних полигона, основних оперативних полигона, микро мрежа посебне намене),
- израда Елабората геодетске мреже,
- израда Пројеката геодетских радова,
- израда Пројеката експропријације, односно Пројеката геодетског обележавања у оквиру Пројеката препарцелације
- израда Пројеката геодетског осматрања понашања објекта и тла,
- послови специфичне намене (геодетско осматрање - оскултације објеката, праћење слегања, испитивање конструкција, 3Д ласерско скенирање).

Завод за геодезију је опремљен најсавременијом геодетском опремом и инструментима. Ту пре свега треба навести:

 • GPS пријемник типа "Leica Geosystems" -GS16, са пратећим прибором (4 пријемника)
 • GPS пријемник типа "Leica Goesystems" -VIVA са контролером и пратећом опремом (3 пријемника)
 • GPS пријемник типа "Leica Geosystems - Smart Rover" GX 1230 са интегрисаним GSM модулом за 2 ровера, контролером и пратећом опремом (3 пријемника)
 • GPS пријемник типа "Leica Geosystems - System 1200" са контролером и пратећом опремом (2 пријемника)
 • Amberg Rail GRP мерни систем за снимање колосека
 • 3D ласерски скенер високе резолуције Leica HDS6200
 • Тотална станица Leica Geosystems TS11, 1", R500
 • TPS System 1200 - TCRA1201 R300 високопрецизна тотална станица са reflectorless EDM и аутоматским препознавањем циља и пратећом опремом
 • TPS System 1200 - TCR 1203 R400 високопрецизна тотална станица са reflectorless EDM и пратећом опремом
 • Тотална станица Leica FLEX LINE TS06 POWER
 • Тотална станица Leica TC1800
 • Нивелир дигитални "Leica" DNA-03 са пратећом опремом (4 нивелира)
 • Ручни GPS Garmin eTrex VISTA HCx
 • Leica DISTO DXT ручни ласер метар
 • ручни ГПС пријемници, ручни ласер метри, лап-топ рачунари
 • свака теренска екипа има своје теренско возило
Повратак