štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

КЛИНИЧКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ

12. 10. 2017

На основу изречених потреба седам клиничких и здравствених центара, и закључака Координационог тела, основаног од Владе Републике Србије, а у циљу остварења савременијег нивоа здравствене заштите пацијената и услова рада особља, у Саобраћајном институту ЦИП је у току израда техничке документације за санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу или изградњу следећих центара и објеката:

  1. Ургентни центар КЦС у Београду
  2. Клиника за неурохирургију КЦС
  3. Клиника за гинекологију и акушерство КЦС - „Вишеградска"
  4. Универзитетска дечја клиника „Тиршова"
  5. КБЦ Земун
  6. Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње" (Видео)
  7. КБЦ „Др Драгиша Мишовић"

За део простора у објектима Универзитетске дечје клинике „Тиршова", Клинике за гинекологију и акушерство КЦС - „Вишеградска" и КБЦ „Др Драгиша Мишовић" завршена је израда пројеката, прибављени су акти којима се одобрава извођење радова, изабран је или је избор извођача радовау току, тако да се очекује почетак извођења радова.

За преостале здравствене објекте израда техничке документације је завршена или је израда у завршној фази, а процедура за прибављање акта којим се одобрава извођење радова је у току.

Према планираној динамици, извођење радова на свих седам објеката, биће реализовано у наредне две године, чиме би се стандард лечења у њима подигао на највиши ниво.

sl