štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Усвојен пpосторни план Општине Чајетина

Београд 09. 11. 2010

У изради плана учествовао Саобраћајни институт ЦИП

Просторни план Општине Чајетина
Просторни план Општине Чајетина

На седници одржаној 04.11.2010.године Скупштина општине Чајетина је једногласно усвојила Одлуку о доношењу Просторног плана општине Чајетина, који је урадио Саобраћајни институт ЦИП. У изради Плана је учествовао мултидисциплинарни тим СИ ЦИП.

Просторни план општине Чајетина је стратешки и развојни План базиран на концепту одрживог и консеквентног планирања, применом остаривих, реалних и прагматичних планских решења.

Већи степен интегрисаност простора, смањивање развојних диспропорција, услови за остваривање регионалне сарадње уз одрживо коришћење природних и створених ресурса, представљају циљеве - приоритете, чијим остваривањем се формира оквир за квалитетније услове живота житеља општине Чајетина, а уједно и услови за заустављање депопулационих процеса. Применом овог документа се омогућава , плански усмерено, коришћење читаве територије општине Чајетина.