štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Хитне интервенције у кориту реке Трпушнице код Трговишта

01. 09. 2010

Завршена брана у Трговишту

Током недавних поплава у Пчињском округу (мај 2010), активирала су се бројна клизишта од којих је најкритичније по могућим последицама било оно на левој обали реке Трипушнице, удаљено око 1200 м узводно од насеља Трговиште.

Непосредан повод за активирање клизишта је ектремна количина падавина у кратком интервалу када је дошло до максималног засићења тла водом и покретања већ од раније нестабилних делова падине. Процењено је да коинциденција могућег наклизавања тла у корито реке и великих протицаја у кориту представља потенцијалну опасност за насеље Трговиште, па се јавила потреба за хитним мерама које би ублажиле ефекте покретања тла.

Наиме, постојала је вероватноћа да се наставком интензивнијих падавина може брже активирати знатан део клизишта који би простор корита запунио у висини од 3 до 5 м и дужини 50 до 100 м, чиме би се формирала вештачка устава (брана). У том случају настала би акумулација воде која би могла да разори овако створену препреку и створи разорни поплавни талас низводно ка насељу.

Неуједначеност састава клизишта, кратак временски рок за интервенцију и отежана приступачност за радове у самом клизишту, онемогућили су техничке интервенције на побољшању степена стабилности падине. Такође, се није могло поуздано знати да ли би и уобичајене мере санације клизишта могле дати задовољавајуће резултате, поготову пошто су кретања терена била у току.

У обиласку терена и прегледу тренутног стања учествовали су представници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова из Врања и из Београда. Детаљне прегледе терена и основна геодетска снимања и геотехничка истраживања уже локације реке извела је стручна екипа Саобраћајног института ЦИП.

Техничко решење предвиђено главним пројектом Саобраћајног института ЦИП предвидело је формирање привремене, а касније и сталне бујичне преграде. Оваква грађевина је имала задатак да ублажи разарајуће дејство поплавног таласа и делимично заустави вучени нанос.

Локација преградног места је на око 200 м од насеља где су грађевинске машине имале несметан приступ. Погодност је и та што би до тог профила поплавни талас стигао већ делимично ублажен.

slika2
Брана у Трговишту
Брана у Трговишту
Висина преграде од дна корита реке до прелива је 2.2 м, а укупна висина 3.7 м. Преградни профил је око 45 м, а укупна дужина слапишта 22 м. Брана је изграђена у периоду јун - август 2010 године, уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП.