štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пројекат реконструкције трамвајске пруге, коловоза и тротоара на Тргу Славија са пројектима уређења саобраћајнице Немањина од Улице краља Милутина до Улице Светозара Марковића са припадајућом инфраструкутом и уређење саобраћајнице Булевар ослобођења у постојећој регулацији са припадајућом инфраструктуром

16. 11. 2017

Пројектом реконструкције Трга Славија су обухваћени грађевински радови на реконструкцији трамвајске пруге, коловоза и тротоара, измештања тролејбуског, аутобуског и трамвајског стајалишта са трга Славија, радови на реконструкцији дела Улице краља Милутина између Немањине улице и Улице краља Милана, реконструкција контактне мреже, водоводне и топловодне мреже, осветљења, измештање и заштита постојећих комуналних инсталација и реконструкција електроенергетске инсталације као и уградња одговарајуће саобраћајне сигнализације и опреме.

Новим концептом саобраћајног решења Трга Славија саобраћај ће у великој мери бити растерећен јер су изведене три саобраћајне траке за аутомобилски саобраћај у кружном току, ширине по 3,75m. Такође у кружном току су пројектоване две издвојене саобраћајне траке за возила ЈГПП-a које су ширине по 3,5m, при чему је саобраћајна трака за кретање трамваја са унутрашње стране, односно ближа кружном току.

Постојеће централно кружно острво је задржано са смањеним полупречником. Новине на Тргу Славија свакако су засебне саобраћајне траке за директно кретање аутомобила из Немањине улице у Булевар ослобођења и из Мекензијеве у Београдску улицу. Такође је пројектована и издвојена трака за возила ЈГПП-а, тзв ''жута трака'' у Улици краља Милана, на потезу од улице краља Милутина до кружног тока Славија.

Пројектовани кружни трамвајски колосек у траци за јавни градски превоз је дужине 247,92m, а на њега се прикључују трамвајски колосеци из Булевара ослобођења, Београдске и Немањине улице, где је комплетна стара трамвајска конструкција замењена новом која је урађена по најновијим стандардима и са гуменим изолационим елементима постављеним уз бокове шине чиме је обезбеђена електроизолованост система, редукција буке и вибрација.

Постојеће тролејбуско и аутобуско стајалиште је измештено са кружног тока у Улицу краља Милана непосредно испред улаза у кружни ток Славија. Такође је измештено и трамвајско стајалиште у Немањиној улици на део трамвајске пруге између Улице Светозара Марковића и Улице краља Милутина.

За потребе информисања путника ЈГППа, предвиђени су инфо дисплеји на 4 стајалишта у Немањиној, на 2 стајалишта у Улици Краља Милана и на 4 стајалишта у Булевару ослобођења. Дуж стајалишта за трамваје у Немањиној улици предвиђена је пешачка ограда. Ради повећане безбедности пешака, пешачка ограда је предвиђена и у свим зонама некадашњих пешачких прелаза на прилазима кружном току Славија.

По новопројектованом решењу, семафоризоване су две нове раскрснице, раскрсница улица Краља Милутина и Немањине и раскрсница улица Краља Милутина и Краља Милана, које ће радити у координацији са другим семафоризованим раскрсницама на том потезу.

У оквиру пројекта реконструкције Славије обрађен је и део улице краља Милутина између Немањине улице и Улице краља Милана, у дужини од 110м као колско-пешачка саобраћајница. Коловозна површина у овој улици је обрађена каменом коцком.

Дуж тротоара су посебно издвојене траке за слепе и слабовиде особе како би им омогућиле лакше кретање и везу са свим циљним одредиштима (аутобуска стајалишта и сл.). На Тргу Славија, на тротоарима од камених коцки су такође пројектоване двосмерне бициклистичке стазе.

На свим прилазним правцима кружном току Славија, у зонама пешачких прелаза, пројектовани су портали/полупортали за камере за снимање улазно/излазног саобраћаја по тракама као и по једна камера за снимање амбијенталних услова.

Пројектом уређења саобраћајнице Булевар ослобођења обухваћено је спољно уређење пешачких комуникација - тротоара, паркинг простора и стајалишта ЈГС-а, вибропресованим декоративним плочама и тактилним плочама ради усмеравања и безбеднијег кретања слабовидих особа, као и изградња бициклистичке стазе у оквиру десне тротоарске површине посматрано од кружног тока Славија ка Ветеринарском факултету.

Улица Булевар ослобођења је пројектована са трамвајским баштицама ширине 3,20m и четири саобраћајне траке, уместо досадашње три, чија је ширина по 2,85m. На овом делу Булевара ослобођења је предвиђен адаптибилни систем управљања саобраћајем.

Хортикултурно уређење је урађено у складу са природним условима, карактером и наменом локације, садржајима у непосредном окружењу и надовезује се на саобраћајно архитектонско решење простора.

По пројекту Саобраћајног института ЦИП у завршној фази су и радови на потпуној реконструкцији платоa који се простире од самог кружног тока на Тргу Славија до Улице краља Милутина, односно до зграде Народне банке Србије.