štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пројекат реконструкције трамвајске пруге, коловоза и тротоара од раскрснице Вуков споменик до Омладинског стадиона

16. 11. 2017

Пројектом реконструкције је захваћен потез који обухвата улице Рузвелтову и Мије Ковачевића од раскрснице Вуков споменик до Омладинског стадиона, а пројектовано решење обухвата: реконструкцију двоколосечне трамвајске пруге са раздвојеним колосецима по смеру обострано постављених уз коловоз Рузвелтове улице и Улице Мије Ковачевића, колосеке на раскрсници „Жагубица“, део трамвајске окретнице код Омладинског стадиона као и реконструкцију коловоза и тротоара Улице Рузвелтова и Мије Ковачевића, као и бициклистичке стазе у оквиру тротоара.

Укупна дужина саобраћајнице која је реконструисана износи 1585.5m.

Према пројекту је, такође, урађена санација моста на делу укрштања улица Рузвелтове и Цвићеве распона 13,45m и ширине 24,20m, преко које је постављена коловозна конструкција и уздужно обострано постављени трамвајски колосеци.

Трамвајска контактна мрежа дуж улица Рузвелтове и Мије Ковачевића је, такође, реконструисана, а стубови контактне мреже носиће елементе расвете. Реконструисана је и електроенергетска инсталација, при чему је извршено каблирање постојеће надземне електроенергетске мреже.

Саобраћајна трака по којој се крећу трамваји у улицама Рузвелтовој и Мије Ковачевића, нивелационо је постављена у равни коловоза и конструкцијски је планирана тако да омогући, осим кретања трамваја и аутобуса, кретање и осталих возила, тамо где је то вертикалном и хоризонталном сигнализацијом дефинисано.

Са обе стране коловоза у зонама тротоара, али на засебној стази, предвиђена је бициклистичка стаза, док су код тржног центра Зира и код Вуковог споменика, предвиђена места за паркирање бицикала.

Услед увођења нових саобраћајних елемената дуж потеза (бициклистичких стаза), било је неопходно да се семафорише, поред осам постојећих семафорисаних расрксница дуж потеза Рузвелотове улице и Улице Мије Ковачевића, и раскрсница Мије Ковачевића - улаз у студентски дом ,,Карабарума''.

Овим пројектом предвиђена је и комплетна реконструкција водоводне и канализационе мреже.